معنای MEANS

MEANS با این باور شروع شد که افرادی که غذای زیادی دارند بتوانند به آسانی آن را به افراد نیازمند غذا بدهند. پیداکردن افراد موافق زمان زیادی طول نکشید – افرادی از شرکت استارباکس تا واشینگتن پست. ما اکنون در 48 ایالت حضور داریم، و با راحتی و سرعت اینترنت غذاها را به جای رفتن به سطل آشغال به مراکز خدمات غذارسانی اضطراری محلی، شمارش و هدایت می‌کنیم.

از کار ما پشتیبانی کنیدارتباط

برجسته

شرکا

(202) 449-1507
4410 Massachusetts Ave NW
#397
Washington, DC 20016